Algen- en schimmelgroei op buiten schilderwerk is het gevolg van vochtophoping in het houtwerk.

Persoonlijk ben ik altijd voorzichtig met het poneren van allerlei theorieën. Vaak spreken ze elkaar tegen. Toch, gezien de problematiek die we veel tegen komen rondom houtrot, algen en schimmels, bij Albäck  lijnolieverf, maar ook reguliere systemen, lijkt de onderstaande theorie van Guram Kochi, directeur van KochiToon Innovations BV, heel aannemelijk. Hieronder geeft hij een korte uitleg over zijn reparatie- en vulmiddelen.

Guram Kochi MSc, directeur van KochiToon Innovations BV.

Algen- en schimmelgroei op buiten schilderwerk is het gevolg van vocht opeenhoping in het houtwerk.

De vochtophoping vindt plaats als het houtwerk wordt gerepareerd met damp-remmende tweecomponenten vul- en reparatie middelen, zoals b.v. epoxy compounds of afgedicht wordt met kitten. De bron van het vocht is niet regenwater of mist, zoals men in het algemeen denkt, maar vocht van binnenshuis, dat, onder invloed van het temperatuurverschillen, van warmte naar koud stroomt door alle poreuze materialen, zoals o.a. hout. Zodra het tegen de barrières botst, zoals epoxyvullingen of kit in kieren en naden, blijft een deel van deze vochtstroom tegen de barrière aan ronddraaien, wat wij als vochtopeenhoping waarnemen.

Het grote voordeel van  Albäck  lijnolieverf is dat die dit ophopende vocht snel laat verdampen, dankzij de unieke, zeer damp-open structuur. En dus gaat het houtwerk niet rotten, maar blijft intact. Elke andere verf, die veel minder damp-doorlatend is, kan al na een jaar gaan barsten en na twee jaar kan het hout gaan rotten. Dit voordeel heeft echter een groot nadeel: omdat het vocht zo gemakkelijk door de verf heen kan, is er altijd extra vocht op het verfoppervlak waarop schimmels, algen en mos kunnen groeien. Vocht is n.l. hun voornaamste voeding.

Dus als u Albäck  lijnolieverf hebt gebruikt en u ziet dat over een jaar of zo op bepaalde plekken schimmel en algen groeien, weet dan, dat precies onder deze plekken er substantiële hoeveelheden epoxy en kitten in het houtwerk zitten. Maar u hoeft u zich dan nog niet direct zorgen te maken over het houtwerk.

De oplossing is eenvoudig: als u gebruik maakt van dampdoorlatende vul- en afdichtingmiddelen  is vochtophoping in het houtwerk uitgesloten en blijft de  Albäck lijnolieverf vrij van schimmels en algen.

Voorbeelden

Guram: “Ik zie dat schimmelgroei plaats vindt in de buurt van de naden, die doorgaans afgekit worden. Bovendien zijn dat ook de plaatsen waar vaak ook gerepareerd wordt en zeer waarschijnlijk met epoxy. Verder zit er schimmel bij de spijlenverbindingen van balkon maar ook bij reguliere (gewone) verf groeit daar schimmel. Conclusie: 99% zeker dat mijn verklaring klopt.”