Privacy vinden wij van groot belang. Je gegevens worden dan ook alleen gebruikt voor onze website en diensten. Uw gegevens worden niet door verkocht. We beveiligen alle gegevens goed en zorgen altijd voor een veilige website.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De opgeslagen informatie in onze database wordt gebruikt  om bestellingen te kunnen verwerken, voor onze dienstverlening, het vragen voor een review voor de website of producten, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties en het bijhouden van bezoekers statistieken. (Google analatics).

Kan ik mijn gegevens inzien? 
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie? 

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit
besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.


Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database? 

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.