Er zijn heel veel kelders met vochtproblemen.

Echter is er in veel gevallen heel eenvoudig, zonder hoge kosten iets aan te doen. De dure oplossing van impregneren en opnieuw voegen is meestal helemaal niet nodig. De oplossing die Guram Kochi heeft bedacht is al succesvol toegepast en getest bij meerdere huizen.

Hij is begonnen bij zijn eigen huis, vervolgens heeft hij dit principe succesvol toegepast bij twee oude panden in Den Haag, in Heemsckerkstraat 26 en Zoutmanstraat 85.

Hieronder in het kort zijn verhaal.

Op de foto hierboven, zie je de sporen van veel vochtoverlast op de keldermuur aan de gevelkant: afgebrokkeld stucwerk, afbladderende latex en de tevergeefse pogingen om dit te herstellen met behulp van een betonmortel. In de hoek van deze keldermuur, die precies onder de achtergevel ligt, lag op de vloer altijd een plasje water, en de gehele muur was altijd vochtig.

Ook de rechter keldermuur, die aan de kelder van de buren grenst, was vochtig, zie de foto hierboven. Ook daar bladderde de verf en brokkelde het stucwerk eraf. Tevergeefs probeerde Guram  met het stuken van de muur met betonmortel het vochtprobleem op te lossen, echter de muur bleef vochtig.

Het water het water trok ook enkele meters in de dwars liggende rechtermuur, zie de foto hierboven. Ook daar bladderde de verf en brokkelde het stucwerk eraf .

De vraag was: ” Waar komt dat water vandaan?” Er lag n.l. een betonnen plaveisel van 2m. breed langs de gehele achter gevel  van zijn huis. Die had toch het regenwater moeten weren? Was het toch grondwater? Maar het is zandgrond en zandgrond kan geen water vasthouden in tegenstelling tot bijv. klei. Het enige dat overbleef, waar het water nog door heen zou kunnen gaan, was een kier  van ca. 6mm breed tussen de achtergevel en het betonnen plaveisel. Die heeft hij dichtgemaakt met een cementmortel. Tot zijn grote verbazing werden de keldermuren binnen een paar maanden volledig droog.
Zie de foto hierboven met een omcirkeld fragment van de afdichting.
De conclusie die uit deze situatie getrokken kan worden is dat het zeker niet altijd nodig is hoge kosten te maken voor het oplossen van vocht in de kelder.
Een grondafdakje van ca. 20 cm breed, op de grond langs de gehele gevel, zorgt er voor dat het regenwater op enige afstand van de muur in de grond komt. Hierdoor wordt vochtoverlast in de kelder, maar ook in huis voorkomen.
Hier een duidelijk voorbeeld van het dicht maken van de naden en kieren. Zo eenvoudig is het dus.
U kunt het hele verhaal uit zijn boek gratis downloaden: http://www.1tofix.com/shop/img/cms/homepage/9789077820636_text_pp1-28.pdf