Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 2

Nadat het vocht uit muur aan de westkant van de voorgevel van ons huis werd verdreven door een soort van ‘afdakje’ langs de voorgevel op de grond te creëren, zie https://www.natuurverfwebshop.nl/2016/02/10/3122/, richtte ik me op een  ander, soortgelijk probleem in de serre achter. Ik kwam dit probleem tegen, toen ik de achterkamer en de serre ging opknappen. Het behang op de muur, dat aan onze buren grensde, zat los en de muur eronder was zwart van de schimmel. Ik heb het behang en de schimmel verwijderd en de muur opnieuw geschilderd met damp-doorlatende verf. Binnen drie dagen zag ik de vochtplek terug komen, zie foto’s 1 en 2.

Ik had daar toen ook al overal de kit verwijderd. Buiten was de grond langs de achtergevel bedekt met een plat van beton met grind. Alles wees er dus op dat de oorzaak ergens bij de buren lag. Ik vroeg mijn buren of ze vochtproblemen in de achtergevel hadden. Ze lieten mij zien dat zij vochtproblemen in de keukenmuur hadden boven de tegels. Zie foto’s 3, 4a en 4b. Dit was dus de bron van vocht in onze muur.

 

Ze vertelden mij dat de vorige bewoners al vochtproblemen hadden. Twee jaar geleden hebben ze een gevelspecialist ingehuurd. Na de situatie bestudeerd te hebben, concludeerde de gevelspecialist dat de oorzaak van dit probleem regenwater is, dat door de oude, poreuze kalkvoegen de muur binnen dringt en dus vochtophoping veroorzaakt.

Hij stelde voor de kalkvoegen door cementgebonden voegen te vervangen precies op dat deel van de muur waarachter de vochtophoping zichtbaar was tot en met de 1e verdieping. De buren stemden in met dit plan en hij heeft dit plan uitgevoerd. Zie foto’s 5 en 6.

Het vochtige gedeelte bevindt zich precies achter de regenpijp, v.a. ca. 1,5 meter boven de grond. De oude kalkvoegen, van licht oker kleur, die hij ongemoeid liet, zijn zichtbaar aan de rechterkant van de gevel. De nieuwe, cementgebonden voegen hebben de karakteristieke donkergrijs kleur.

De gevelspecialist heeft onze buren verzekerd, dat na deze hele operatie van voegen vervangen, de muur binnen een maand droog zou zijn. Maar zelfs twee jaar na dato bleef de vochtophoping onverminderd door gaan.

Door mijn ervaring met de muur aan de westkant van onze gevel, zag ik al direct de mogelijke oorzaken die buiten het aandachtsveld van de specialis waren gebleven. De gevelspecialist ging uit van de wijdverspreide theorie, dat de bron van vocht in de binnenmuur, regenwater is, die in de (slechte) voegen en bakstenen dringt. Daarom moest er opnieuw gevoegd worden en de muur geïmpregneerd. Uit eigen ervaring, weet ik dat het niet werkt.

Andere oorzaken van het vocht, in de volgorde van belang:

  • grote kier tussen met de mortel afgedichte plek rond de regenpijp en de gevel(op de foto bedekt met bladeren)
  • de kier tussen de gevel en de baksteentjes waarmee de achtertuin betegeld was;
  • de aan de muur gespijkerde plank, totaal verrot, die ooit als de steun voor de schutting fungeerde. Deze plank hield na de regen veel vocht vast die vervolgens in de muur drong.

Zie foto 7.

 

Aangemoedigd door mijn succes bij bestrijding van het vocht in de muur aan de westkant van ons huis, zie https://www.natuurverfwebshop.nl/2016/02/10/3122/, heb ik:

  • de verrotte plank weggehaald,
  • de oude, verbrokkelde kalkvoegen met behulp van een afbreekmes verwijderd
  • de kier, onderaan de muur met mijn vulmiddel 1toFILL WaterVast, gemengd met metselzand en opgevuld. Zie foto’s 8a en 8b.

Daarna:

  • de muur gevoegd met een kalkmortel van de volgende samenstelling:
    1 deel hydraulische kalk van Keim gemengd met 2,5 delen van zilverzand, plus een geheime toevoeging. Zie foto 9.

Daar het onmogelijk was netjes te voegen vanwege de schutting, regenpijp en elektriciteitskabel, heb ik het lelijke voegwerk, zie foto 9, aanvaardbaar gemaakt door de bakstenen met de door mij ontwikkelde baksteenverf  (https://www.natuurverfwebshop.nl/product/baksteenverf/) te schilderen, zie foto’s 10 en 11.

Nu de vraag…Is dit ook in deze situatie de oplossing?
Vervolgverslag over de staat van de binnenmuur met foto’s over ca 2 maanden.

Guram Kochi MSc, 1toFIX.com

Den Haag, 15 maart 2016