Stappenplan ruilen en retourneren

WANNEER RETOURNEREN?

1. Binnen de zichttermijn
U heeft een afkoelingsperiode (zichttermijn) van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt.
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten (zoals speciaal voor u gemengde kleuren) of speciaal voor u bestelde producten.

2. Het product wijkt af van hetgeen u besteld heeft
Wanneer u constateert dat het gehele product dat u heeft ontvangen zichtbaar afwijkt van hetgeen u besteld heeft dan kunt u het product aan ons retourneren. Neem direct nadat u constateert dat u het verkeerde product toegezonden heeft gekregen contact op met de klantenservice. U dient dit tenminste binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst te doen. Neem het product in geen geval in gebruik. Alleen ongebruikte producten komen voor kosteloze vervanging in aanmerking. Kijk voor de vergoeding van transportkosten bij de Terugbetaal & kosten Policy.

Als het product niet compleet is afgeleverd, u mist onderdelen die u wel besteld heeft, of er zijn verkeerde onderdelen toegezonden meldt u dit dan direct aan ons en wij dragen zorg voor kosteloze nalevering van de ontbrekende onderdelen. Neem verkeerd geleverde onderdelen niet in gebruik maar retourneer deze producten conform de retour procedure.

Let op: wij zijn niet verplicht het product te vervangen wanneer de afwijking te gering is om de vervanging te rechtvaardigen.

3. Het product is defect
Een defect producten kunt u retourneren aan ons. Wij dragen dan zorg voor het transport van het product naar de door de fabrikant/leverancier aangewezen reparatiedienst. Neem na constatering van het defect altijd eerst contact op met onze klantenservice. Wellicht is het mogelijk het probleem direct op te lossen of bestaat er een snellere procedure om het defect te laten verhelpen.

Let op: Bij alle reparaties buiten de garantie brengen wij handlingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten staan beschreven in de Terugbetaal & kosten Policy.

4. D.O.A. (Dead on Arrival)
Een product dat bij aflevering reeds defect is wordt aangemerkt als een zogenaamde D.O.A. (Dead on Arrival). D.O.A.’s kunt u zondermeer retourneren conform de retour procedure. Neem bij het constateren van een D.O.A. wel altijd direct contact op met de klantenservice. Let op: Producten die tijdens transport zijn beschadigd worden niet aangemerkt als D.O.A. en dienen te worden gerepareerd. Let daarom altijd goed op dat het pakket dat u in ontvangst neemt onbeschadigd is en neem het pakket bij twijfel niet in ontvangst. Bij brievenbus post zal TPG Post de zending verpakken in een plastic zak. Indien u twijfelt over de beschadiging open dan de plastic zak niet en laat hem retourneren via het Postkantoor.

RETOURPROCEDURE Stap 1:
Vul het RMA formulier op de site zo volledig mogelijk in. U vindt dit in onze klantenservice onder “RMA formulier”.

Stap 2:
Verzend het formulier. U krijgt per e-mail een zogenaamd RMA nummer (Return Material Authorisation) toegewezen. Zonder RMA-nummer kunnen wij uw retourzending niet in behandeling nemen.

Stap 3:
U dient het volgende retour te sturen in geval van:

1. een product dat u wilt retourneren binnen de zichttermijn:
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen, software etc.) in de originele, ongeschonden fabrieksverpakking.

2. een product dat afwijkt van hetgeen u besteld heeft:
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd in de originele, ongeschonden fabrieksverpakking.

3. een defect product
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen). Indien een garantiecertificaat aanwezig, gelieve dit toe te voegen.

4. een D.O.A. (Dead on Arrival):
Het complete product zoals door ons aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen) met de originele fabrieksverpakking.

Stap 4:
Verpak het product zorgvuldig. Alle producten dienen geretourneerd te worden in een zgn. “omdoos” (doos/verpakking om de originele fabrieksverpakking). Hiervoor kunt u eventueel “onze verpakking” gebruiken (kartonnen doos/luchtkussen envelop). Voeg daarbij een kopie van de aankoopfactuur.

Stap 5:
Stuur het pakket op dezelfde wijze retour zoals u het van ons heeft ontvangen naar:

Natuurlijk Kleurrijk
Valkenboskade 595
2563 JE Den Haag

U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Tevens draagt u zelf de kosten van de verzending. Ongefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden nooit door ons in ontvangst genomen.

Zeven dagen afkoelingsperiode

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits het product ongeschonden en ongebruikt is. Hierbij dient de klant zelf de portokosten voor het terug sturen te betalen.

Omdat de verzending altijd voor rekening en risico van de klant geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde post wordt door ons geweigerd.

Om het product terug te sturen dient altijd onze RMA procedure gevolgd te worden. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, ongeschonden en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug op uw rekening verminderd met de eventuele “betaalkosten”. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur toe met de vermelding van uw bank- of girorekeningnummer. Ons adres vindt u hier op onze website:contact per post 

Wat als u na 7 dagen een ongeopend en ongebruikt product wilt terugsturen? Voor sommige producten zullen wij in dit geval een uitzondering maken. In dit geval wordt de dagprijs minus 15% aan u terugbetaald. In geval van prijsstijging wordt ten hoogste 100% van het aankoopbedrag vergoed. In alle gevallen worden de betaalkosten van betalingen met Paypal of Ideal niet terug betaald.